Συζητήσεις

Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οδηγίες για την ολοκλήρωση του Προγράμματος

Βιντεοσκοπημένο Webinar

How to give the perfect pitch – with TedX speech coach David Beckett

Idea Pitching: Μία σύγχρονη αναγκαιότητα

How to give the perfect pitch – with TedX speech coach David Beckett

« » page 1 / 46

Το Learning Hub είναι ο κόμβος συνάντησης της κοινότητας του JA Greece, που λειτουργεί ως ένα ανοικτό κέντρο μάθησης & ανάπτυξης για μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και μέντορες, προσφέροντας δυνατότητες για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαδραστικά workshops, μαθησιακό υλικό και webinars.

Copyright © 2022 JA Greece. All rights reserved