Ανατροφοδότηση και Βεβαίωση Παρακολούθησης

Παρακαλούμε επιλέξτε την ανατροφοδότηση που αντιστοιχεί στον ρόλο σας, όπου θα δείτε και την ένδειξη “Συμμετέχω”. Αφού ολοκληρώσετε την Υποβολή της φόρμας Ανατροφοδότησης, θα μπορείτε να λάβετε και τη Βεβαίωση Συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα “Εικονική Επιχείρηση”.

Company Junior – Ανατροφοδότηση και Βεβαίωση – (Εκπαιδευτικός)

Ανατροφοδότηση και Βεβαίωση – Εικονική Επιχείρηση (Μαθητής/τρια)

Ανατροφοδότηση και Βεβαίωση – Εικονική Επιχείρηση (Εθελοντής)

Ανατροφοδότηση και Βεβαίωση – Εικονική Επιχείρηση (Εκπαιδευτικός)

Το Learning Hub είναι ο κόμβος συνάντησης της κοινότητας του JA Greece, που λειτουργεί ως ένα ανοικτό κέντρο μάθησης & ανάπτυξης για μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και μέντορες, προσφέροντας δυνατότητες για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαδραστικά workshops, μαθησιακό υλικό και webinars.

Copyright © 2022 JA Greece. All rights reserved