Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This Πρόγραμμα is currently closed

Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια βιώσιμη επιχείρηση, που στοχεύει να λύσει ένα κοινωνικό πρόβλημα;

Ανακαλύψτε τι είναι μια κοινωνική επιχείρηση, πώς διαφέρει από τις «παραδοσιακές/ συμβατικές» επιχειρήσεις και τι μπορείτε να κάνετε για να δημιουργήσετε μια επιτυχημένη κοινωνική επιχείρηση.

Στο μάθημα αυτό θα μάθετε πώς:

  • Να αξιολογήσετε κατά πόσο μια ιδέα για κοινωνική επιχείρηση είναι βιώσιμη και μπορεί να έχει θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.
  • Να αποφύγετε συνήθη λάθη που γίνονται στη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων.
  • Να χρησιμοποιήσετε επιχειρηματικά εργαλεία για να αντιληφθείτε καλύτερα την ομάδα-στόχο σας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Ενότητες Προγράμματος

Το Learning Hub είναι ο κόμβος συνάντησης της κοινότητας του JA Greece, που λειτουργεί ως ένα ανοικτό κέντρο μάθησης & ανάπτυξης για μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και μέντορες, προσφέροντας δυνατότητες για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαδραστικά workshops, μαθησιακό υλικό και webinars.

Copyright © 2022 JA Greece. All rights reserved