Σχεδιαστική Λογική – Design Thinking

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This Πρόγραμμα is currently closed

Ανακαλύψτε πώς βασικές έννοιες σχεδιαστικής λογικής μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε, να ορίσετε, να εξερευνήσετε, να σκεφτείτε ιδέες και να τις δοκιμάσετε για να ανταποκριθείτε σε πραγματικές ανάγκες των πελατών σας.

Σε αυτό το μάθημα θα μάθετε πώς:

  • Να εντοπίσετε ένα πρόβλημα και να διατυπώσετε μια δήλωση προβλήματος.
  • Να κάνετε συνεντεύξεις με τους πελάτες σας και να εντοπίσετε τις ανάγκες τους.
  • Να εξερευνήσετε το πρόβλημα για να το κατανοήσετε σε βάθος.
  • Να σκεφτείτε ιδέες και λύσεις και να τις δοκιμάσετε.
  • Να λάβετε ανατροφοδότηση για να βελτιώσετε τη λύση σας.

Ενότητες Προγράμματος

Το Learning Hub είναι ο κόμβος συνάντησης της κοινότητας του JA Greece, που λειτουργεί ως ένα ανοικτό κέντρο μάθησης & ανάπτυξης για μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και μέντορες, προσφέροντας δυνατότητες για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαδραστικά workshops, μαθησιακό υλικό και webinars.

Copyright © 2022 JA Greece. All rights reserved