Εικονική Επιχείρηση

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This Πρόγραμμα is currently closed

Καλώς ήρθατε στην πλατφόρμα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος “Εικονική Επιχείρηση” του JA Greece!

Εδώ μπορείτε να βρείτε:

  • Το περιεχόμενο της ενότητας Σχετικά με το πρόγραμμα “Εικονική Επιχείρηση” για την πρώτη σας γνωριμία με τον οργανισμό Junior Achievement, το πρόγραμμα και τα οφέλη για τους/τις μαθητές/τριες που συμμετέχουν.
  • Τον Οδηγό Εκπαιδευτικού & Εθελοντή, ο οποίος περιέχει πληροφορίες και tips για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος (Ενότητα General -> Οδηγός Εκπαιδευτικού & Εθελοντή). Μελετήστε τον Οδηγό συνδυαστικά με το περιεχόμενο της ενότητας Η Εικονική Επιχείρηση Βήμα-Βήμα.
  • Το αρχείο που συμπληρώνει ο/η Διευνθυντής/ντρια του σχολείου σας για να εγκρίνει τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα “Εικονική Επιχείρηση” και το πεδίο υποβολής του. (ενότητα General -> Υποβολή Έγκρισης Διευθυντή/ντριας)
  • Τις σημαντικές ημερομηνίες του σχολικού έτους που υλοποιείτε το πρόγραμμα και τα παραδοτέα (με deadlines) για τη συμμετοχή σας στο Διαγωνιστικό μέρος του προγράμματος. (Ενότητα General -> Χρονοδιάγραμμα & Παραδοτέα)
  • Το Γλωσσάριο ESP, το οποίο περιέχει πληροφορίες για το Entrepreneurial Skills Pass (ESP) και παρέχει μία λίστα επιχειρηματικών όρων και εννοιών, συμπυκνώνοντας τη διδακτέα ύλη της Εικονικής Επιχείρησης. (Ενότητα Η Εικονική Επιχείρηση Βήμα-Βήμα -> Υποστηρικτικό Υλικό)
  • Πλούσιο Εκπαιδευτικό Υλικό, το οποίο μπορείτε να προβάλετε στην τάξη ή/και να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας. Το Εκπαιδευτικό Υλικό συμπληρώνεται σε κάποια Στάδια από εργαλεία, videos, webinars από experts και από το Υποστηρικτικό Υλικό σε κάθε ένα από τα 5 Στάδια.
  • Τα πεδία υποβολής των παραδοτέων, μαζί με τα αντίστοιχα αρχεία και οδηγίες για το εκάστοτε παραδοτέο, στην Ενότητα General.

Αν υπάρχουν απορίες για το πρόγραμμα, επικοινωνείτε στο email: eikoniki@jagreece.org.

Οργανωτική Ομάδα:

  • Φωτεινή Τουρνή – Υπεύθυνη προγράμματος “Εικονική Επιχείρηση”
  • Νίκη Κόμη

Ενότητες Προγράμματος

Ανάπτυξη όλων

Το Learning Hub είναι ο κόμβος συνάντησης της κοινότητας του JA Greece, που λειτουργεί ως ένα ανοικτό κέντρο μάθησης & ανάπτυξης για μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και μέντορες, προσφέροντας δυνατότητες για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαδραστικά workshops, μαθησιακό υλικό και webinars.

Copyright © 2022 JA Greece. All rights reserved