Κοινό- Στόχος

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This Πρόγραμμα is currently closed

Το μάθημα αυτό θα σας βοηθήσει να αντιληφθείτε γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα χαρακτηριστικά του κοινού στο οποίο απευθύνεται η επιχειρηματική σας ιδέα και θα σας εξοικειώσει με μεθόδους για να συγκεντρώνετε πληροφορίες για τους τρέχοντες και δυνητικούς σας πελάτες, ώστε να επιτύχετε τους στόχους της επιχείρησής σας.

Το Learning Hub είναι ο κόμβος συνάντησης της κοινότητας του JA Greece, που λειτουργεί ως ένα ανοικτό κέντρο μάθησης & ανάπτυξης για μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και μέντορες, προσφέροντας δυνατότητες για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαδραστικά workshops, μαθησιακό υλικό και webinars.

Copyright © 2022 JA Greece. All rights reserved