Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών & Μεντόρων

Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών σε Θέματα Επιχειρηματικότητας

Το μάθημα “Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών” αποτελεί ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα του JA Greece που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι υλοποιούν προγράμματα επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια σε όλη την Ελλάδα.

Εκπαίδευση Μεντόρων προγραμμάτων JA Greece

Το μάθημα «Εκπαίδευση Μεντόρων JA Greece» αποτελεί ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα του JA Greece που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τους Εθελοντές Μέντορες, που συμμετέχουν σε προγράμματα επιχειρηματικής εκπαίδευσης του JA Greece σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια σε όλη την Ελλάδα.

Το Learning Hub είναι ο κόμβος συνάντησης της κοινότητας του JA Greece, που λειτουργεί ως ένα ανοικτό κέντρο μάθησης & ανάπτυξης για μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και μέντορες, προσφέροντας δυνατότητες για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαδραστικά workshops, μαθησιακό υλικό και webinars.

Copyright © 2022 JA Greece. All rights reserved