1η Ενότητα: Δημιουργική & Καινοτομική Σκέψη του Προγράμματος Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών του JA Greece

Οι ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες μόνο στα μέλη του προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτικών.

Το Learning Hub είναι ο κόμβος συνάντησης της κοινότητας του JA Greece, που λειτουργεί ως ένα ανοικτό κέντρο μάθησης & ανάπτυξης για μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και μέντορες, προσφέροντας δυνατότητες για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαδραστικά workshops, μαθησιακό υλικό και webinars.

Copyright © 2022 JA Greece. All rights reserved