Διαχείριση Έργου

 

To ηλεκτρονικό αυτό μάθημα σχετικά με τo Project Management (διαχείριση έργου) αποτελεί μέρος της συνεργασίας μεταξύ του PMIEF (Project Management Institute Education Foundation) και του JA Europe. .Προορίζεται επί το πλείστον για ηλικίες 15-18 ετών, ωστόσο μπορεί να αξιοποιηθεί και από άλλες ηλικίες. Στις εξής πέντε ενότητες οι μαθητές μαθαίνουν περισσότερα για τις δεξιότητες διαχείρισης έργου και τον τρόπο εφαρμογής τους στις προσωπικές τους επιχειρηματικές δεξιότητες:

  • Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στη διαχείριση έργου
  • Κεφάλαιο 2: Αρχικοποίηση του έργου
  • Κεφάλαιο 3: Σχεδιασμός του έργου
  • Κεφάλαιο 4: Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος
  • Κεφάλαιο 5: Ολοκλήρωση του έργου