1. Βασικές Έννοιες

Εδώ, παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες, τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Κάντε κλικ στο “Εκπαιδευτικό Υλικό” για να ξεκινήσετε