1. Βασικές έννοιες

Εδώ, περιγράφονται οι βασικές έννοιες, τα χαρακτηριστικά και οι τύποι έργων, τα εμπλεκόμενα μέρη σε ένα έργο, καθώς και μια συστηματική διαδικασία διαχείρισης έργων.

Κάντε κλικ στο “Εκπαιδευτικό Υλικό” για να ξεκινήσετε.