2. Είδη Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Εδώ, καταγράφονται οι βασικές μορφές του ηλεκτρονικού εμπορίου που σχετίζονται με διαφορετικά είδη δραστηριότητας.

Κάντε κλικ στο “Εκπαιδευτικό Υλικό” για να ξεκινήσετε.