2. Έναρξη έργου

Εδώ, αναλύονται οι βασικές έννοιες και διαδικασίες που διενεργούνται κατά τη φάση του σχεδιασμού του έργο, όπως η συγκρότηση της ομάδας, ο ορισμός του αντικειμένου και ο προσδιορισμός στόχων και αποτελεσμάτων για το έργο.

Κάντε κλικ στο “Εκπαιδευτικό Υλικό” για να ξεκινήσετε.