3. Στρατηγική Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Εδώ, αναλύονται οι βασικές έννοιες και διαδικασίες που διενεργούνται κατά τη φάση του σχεδιασμού της στρατηγικής ηλεκτρονικού εμπορίου.

Κάντε κλικ στο “Εκπαιδευτικό Υλικό” για να ξεκινήσετε.