3. Σχεδιασμός έργου

Εδώ, παρουσιάζονται θέματα, έννοιες και τεχνικές που σχετίζονται με τη φάση του σχεδιασμού του έργου.

Κάντε κλικ στο “Εκπαιδευτικό Υλικό” για να ξεκινήσετε.