4. Εκτέλεση και Έλεγχος έργου

Εδώ, εξετάζονται διαστάσεις, μέθοδοι και ενέργειες που σχετίζονται με τον έλεγχο του έργου από τον διαχειριστή έργου (PM) ως μια διεργασία που διενεργείται παράλληλα και περιοδικά κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου.

Κάντε κλικ στο “Εκπαιδευτικό Υλικό” για να ξεκινήσετε.