4. Το Παρελθόν, το Παρόν και το Μέλλον του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Εδώ, παρουσιάζεται η ιστορική αναδρομή με τα προβλήματα και τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν μέσα από την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και αναδεικνύονται σημαντικές τάσεις που διαμορφώνουν τη σημερινή εικόνα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Κάντε κλικ στο “Εκπαιδευτικό Υλικό” για να ξεκινήσετε.