5. Ολοκλήρωση έργου

Εδώ, παρουσιάζονται οι κύριες ενέργειες και απαιτήσεις για την επιτυχή και πλήρη ολοκλήρωση ενός έργου από την πλευρά του διαχειριστή του έργου (PM).

Κάντε κλικ στο “Εκπαιδευτικό Υλικό” για να ξεκινήσετε.