1. Εισαγωγή στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Εδώ, αναλύονται οι βασικές έννοιες και τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού μάρκετινγκ. Επιπλέον, γίνεται η σύγκριση του ψηφιακού με το παραδοσιακό μάρκετινγκ.

Κάντε κλικ στο “Εκπαιδευτικό Υλικό” για να ξεκινήσετε.