15. Συμμετοχή στον Διαγωνισμό και τις Εμπορικές Εκθέσεις