3. Επικοινωνία και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εδώ, αναλύεται η ψηφιακή επικοινωνία και η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για εμπορικούς σκοπούς.

Κάντε κλικ στο “Εκπαιδευτικό Υλικό” για να ξεκινήσετε.