4. Μέτρηση Αποτελεσματικότητας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Εδώ, περιγράφεται η καταγραφή των τρόπων μέτρησης της αποτελεσματικότητας στο ψηφιακό μάρκετινγκ.

 

Κάντε κλικ στο “Εκπαιδευτικό Υλικό” για να ξεκινήσετε.