Δραστηριότητα Αυτοαξιολόγησης Ενότητας “Βασικές έννοιες”

Ολοκληρώσατε την ενότητα ¨Βασικές Έννοιες”.

Ας δούμε τι θυμάστε από το υλικό της ενότητας, μέσα από μια δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης που περιλαμβάνει 4 ερωτήσεις.

Ας ξεκινήσουμε!