Δραστηριότητα Αυτοαξιολόγησης ενότητας “Εκτέλεση και έλεγχος έργου”

Ολοκληρώσατε την ενότητα ¨Εκτέλεση και έλεγχος έργου”.

Ας δούμε τι θυμάστε από το υλικό της ενότητας, μέσα από μια δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης που περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις.

Ας ξεκινήσουμε!