Δραστηριότητα Αυτοαξιολόγησης ενότητας ” Έναρξη έργου”

Ολοκληρώσατε την ενότητα ¨Εναρξη έργου”.

Ας δούμε τι θυμάστε από το υλικό της ενότητας, μέσα από μια δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης που περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις.

Ας ξεκινήσουμε!