Δραστηριότητες Αυτο-αξιολόγησης ενότητας “Ολοκλήρωση έργου”

Ολοκληρώσατε την ενότητα ¨Ολοκλήρωση έργου”.

Ας δούμε τι θυμάστε από το υλικό της ενότητας, μέσα από μια δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης που περιλαμβάνει 4 ερωτήσεις.

Ας ξεκινήσουμε!