Υποβολή Short Video

Η υποβολή του video θα γίνει με την αποστολή του αρχείου μέσω https://wetransfer.com/ με την επιλογή “get link”. Δηλαδή, εδώ θα υποβάλετε μόνο το link των αρχείων και όχι τα ίδια τα αρχεία. Πατήστε στην επιλογή Start Quiz για να εισάγετε το link του βίντεο σας.

Χαρακτηριστικά Βίντεο:
• Διαστάσεις / Αναλογίες Video: 16:9
• Τύπος Αρχείου: MP4
• Ανάλυση: 1280×720 ή 1920×1080
• Διάρκεια Video: έως 2 λεπτά

Για όλες τις λεπτομέρειες δείτε τις αναλυτικές Οδηγίες.