Έναρξη Έργου-Άσκηση 3η

Κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-22, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσαν την έναρξη των εργασιών διοργάνωσης διαγωνισμού νεοφυούς (start-up) νεανικής (μέχρι 25 ετών) επιχειρηματικότητας. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στις 9-10 Ιουνίου του 2022 και θα χρηματοδοτηθεί μερικώς από το Υπουργείο Παιδείας.

Η κύρια θεματολογία, οι τεχνικές προδιαγραφές και σημαντικές προθεσμίες του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο προσεχές διάστημα. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές λυκείου και προπτυχιακούς φοιτητές όλων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Κύριοι στόχοι του είναι η οικονομική στήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, η συμβουλευτική υποστήριξη μέσω καθοδηγητών από την αγορά (business mentors), καθώς και η προβολή και δικτύωση σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Τα κύρια αποτελέσματα του διαγωνισμού θα δημοσιευτούν σε επετειακό τόμο, ενώ οι νικητές θα λάβουν χρηματικό έπαθλο και δυνατότητα προβολής σε διεθνείς διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας.

Για την πραγματοποίηση του παραπάνω εγχειρήματος θα συνδράμουν το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου, το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οι Εκδόσεις του Πανεπιστημίου καθώς και 1 εκπρόσωπος (δάσκαλος) από κάθε εμπλεκόμενο σχολείο (λύκειο) και 5 εκπρόσωποι (καθηγητές) από το Πανεπιστήμιο.

Αναζητήστε διαδικτυακά ένα πρότυπο/παράδειγμα χάρτη έργου (project charter) και εφαρμόστε το πρότυπο της προτίμησής σας προκειμένου να αναπτύξετε τον χάρτη για το παραπάνω έργο.