Αργύρης Τζικόπουλος – Chair of JΑ Europe Board of Executives & CEO of JΑ Greece

Ο κ. Αργύρης Τζικόπουλος, Chair of JΑ Europe Board of Executives & CEO of JΑ Greece, περιγράφει το ρόλο του JA Greece και το πρόγραμμα Start Up.