Βιβλιογραφικές Αναφορές

Burke, R. (Επιμέλεια: Κ. Κηρυττόπουλος, Ε. Ρόκου) (2014). Διαχείριση Έργου: Αρχές και Τεχνικές. 1η Έκδοση, Εκδόσεις Κριτική.

Kerzner, H. (Επιμέλεια: Στ. Κατσαβούνης) (2017). Διοίκηση Έργων. Εκδόσεις Τζιόλα.

Μαντάς, Μ. (2020). Διαλέξεις/Διαφάνειες μαθήματος «Διοίκηση και Προγραμματισμός Έργων». Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Maylor, H. (Επιμέλεια: Κ. Καρανικολός, Π. Σταυρόπουλος) (2005). Διαχείριση Έργων. 3η Αγγλική Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Project Management Institute (PMI) (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 7th Edition.

Shtub, A. and Rosenwein, M. (2016). Project Management: Processes, Methodologies, and Economics. 3rd Edition, Pearson.