Γενικές Πληροφορίες

Καλωσορίσατε στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα V-Company!

Στο παρακάτω υλικό θα δείτε πέντε ενότητες που αντιστοιχούν στα πέντε βήματα που μπορείτε να κάνετε μαζί με τους/τις μαθητές/τριες σας για να δημιουργήσετε την επιχειρηματική σας ιδέα.

Η δομή της κάθε ενότητας αποτελείται από δύο κατηγορίες:

  • το εκπαιδευτικό υλικό, στο οποίο μπορείτε να δείτε τις επιχειρηματικές έννοιες που χρειάζεστε, καθώς και παραδείγματα για αυτές
  • το υποστηρικτικό υλικό που περιλαμβάνει φύλλα με δραστηριότητες και τα οποία μπορούν συμπληρωματικά ή πληροφοριακά να συμπληρωθούν ως άσκηση από τους μαθητές/τριες

  • Υποχρέωση της ομάδας είναι να συμπληρώσει και να αποστείλει σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί (μέσα στον Απρίλιο θα γίνει η συγκέντρωση των παραδοτέων για όσες ομάδες λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό και αρχές Ιουνίου για όσες δεν λάβουν) τα εξής 2 παραδοτέα:
    • Το πρότυπο παραδοτέο που είναι ένα power point με συγκεκριμένους άξονες (και το οποίο θα βρείτε στο Υποστηρικτικό Υλικό με τίτλο ”Πρότυπο Επιχειρηματικό Πλάνο Παραδοτέο 1”, στην 5η Ενότητα)
    • Το πρότυπο της επιχειρηματικής ιδέας που είναι ένα αρχείο word με βασικές πληροφορίες για την ομάδα (και το οποίο θα βρείτε στο Υποστηρικτικό Υλικό με τίτλο ”Πρότυπο Επιχειρηματικής Ιδέας Παραδοτέο 2”, στην 5η Ενότητα)