Δημιουργική σκέψη – παραγωγή καινοτόμων και πρωτότυπων ιδεών