Εκπαιδευτικό υλικό

  • Μπορείτε να ξεκινήσετε να δουλεύετε με το 1ο αρχείο του εκπαιδευτικού υλικού ‘’Το Προϊόν’’, που θα σας βοηθήσει να ορίσετε τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και του κοινού στο οποίο θα απευθυνθεί. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στην Ανάλυση SWOT, καθώς θα σας βοηθήσει να οργανώσετε την ιδέα σας και πώς μπορείτε να την προωθήσετε στους πελάτες.

Πατήστε πάνω στον τίτλο του αρχείου για να ανοίξετε ή πατήστε ”λήψη” για να κατέβει στον υπολογιστή σας.