Εκπαιδευτικό υλικό

  • Μπορείτε να ξεκινήσετε να δουλεύετε με το 1ο αρχείο του Εκπαιδευτικού Υλικού ‘’Οικονομικά’’, που θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε ποια είναι τα έξοδα και ποια τα έσοδα της επιχείρησής σας.

Πατήστε πάνω στον τίτλο του αρχείου για να ανοίξετε ή πατήστε ”λήψη” για να κατέβει στον υπολογιστή σας.