Εκπαιδευτικό υλικό

  • Μπορείτε να ξεκινήσετε να δουλεύετε με το 1ο αρχείο του Εκπαιδευτικού Υλικού ‘’Το Επιχειρηματικό Πλάνο’’ στο οποίο θα βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας, την παρουσίαση που σας ζητείται με βάση το πρότυπο παραδοτέο που θα βρείτε στο πεδίο του υποστηρικτικού υλικού.

Πατήστε πάνω στον τίτλο του αρχείου για να ανοίξετε ή πατήστε ”λήψη” για να κατέβει στον υπολογιστή σας.