Ενότητα 2η – Άσκηση 1

Έστω ότι αναλαμβάνετε τη αρμοδιότητα για να καταγράψετε τις σημαντικότερες απαιτήσεις για την δημιουργία υπηρεσιών από την κυβέρνηση προς σχολικά δίκτυα.

Ποιοι θα είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι  και τι είδους είναι οι υπηρεσίες που θα προσφερθούν με βάση τις παραπάνω κατηγοριοποιήσεις;

Περιγράψτε μερικές υπηρεσίες που θεωρείτε ότι θα είναι χρήσιμες και σε ποιους θα απευθύνονται ή από ποιους θα προέρχονται (μαθητές, καθηγητές, λοιπούς εμπλεκόμενους στη σχολική διοίκηση).