Η αξία της τελικής αναφοράς ολοκλήρωσης του έργου (project closure report).

Η αποτίμηση του έργου καταγράφεται στην τελική αναφορά ολοκλήρωσης του έργου (project closure report).  Επιλέξτε το παρακάτω βίντεο και δείτε τους στόχους που καλύπτει το συγκεκριμένο έγγραφο, όπως αυτοί αποτυπώθηκαν από τον Dr Harvey Maylor το 2005.