Οδηγίες για την ολοκλήρωση του Προγράμματος

Φτάσαμε στο τέλος του Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Επιχειρηματικότητας. Ελπίζουμε να το ευχαριστηθήκατε και να βρήκατε χρήσιμες πληροφορίες που θα μπορείτε να αξιοποιήσετε στη δουλειά σας. Για την τυπική και ουσιαστική ολοκλήρωση του Προγράμματος απομένει:

  • Να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο που αφορά την αποτίμηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Προθεσμία: έως την Παρασκευή, 31 Μαρτίου
  • Να εκπονήσετε μικρή εργασία αναστοχασμού πάνω στις δυνατότητες εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος που υλοποιήσατε σε σχολείο την τρέχουσα χρονιά. Αναλυτικές οδηγίες για αυτήν την εργασία θα δοθούν τις επόμενες ημέρες. Προθεσμία: έως την Κυριακή, 30 Απριλίου.

Επισήμανση: Σύμφωνα με την πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Επιχειρηματικότητας, βεβαίωση διάρκειας 4 μηνών (200 ώρες) θα λάβουν όσοι ολοκληρώσουν και τις παραπάνω προϋποθέσεις εντός των σχετικών ημερομηνιών.