Ο οδηγός Εκπαιδευτικού και Εθελοντή

  • Ξεκινήστε με τον Οδηγό Εκπαιδευτικού και Εθελοντή στον οποίο θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, αλλά και προτάσεις για την εφαρμογή του. Μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτόν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
  • Πατήστε πάνω στον τίτλο του αρχείου για να ανοίξετε ή πατήστε ”λήψη” για να κατέβει στον υπολογιστή σας.