Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ενότητας, θα είστε σε θέση να:

  • συγκροτείτε την ομάδα και την οργανωτική δομή του έργου
  • αναγνωρίζετε τα καθήκοντα και τις υπευθυνότητες του διαχειριστή του έργου (PM)
  • κατανοείτε την αναλυτική οργανωτική δομή του έργου (OBS)
  • ορίζετε το αντικείμενο (ή εύρος) του έργου
  • διατυπώνετε μετρήσιμους στόχους και αποτελέσματα για το έργο
  • σχεδιάζετε τον χάρτη του έργου (project charter)