Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να κατανοήσετε τις κύριες ενέργειες που απαιτούνται, κυρίως από την πλευρά του διαχειριστή έργου (PM), κατά τη φάση της εκτέλεσης του έργου.

Ταυτόχρονα εξετάζονται διαστάσεις, μέθοδοι και ενέργειες που σχετίζονται με τον έλεγχο του έργου ως μια διεργασία που διενεργείται παράλληλα και περιοδικά κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου.