Το όνειρο γίνεται πραγματικότητα

Με την Εικονική Επιχείρηση μαθητές και μαθήτριες έχουν τώρα την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους και να μάθουν πώς να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση!

Στη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς οι μαθητές μαθαίνουν πώς να διευθύνουν μια επιχείρηση  με υπαρκτά προϊόντα, πελάτες, προμηθευτές και χρήματα.

Παράλληλα, το πρόγραμμα βοηθάει τους μαθητές και τις μαθήτριες να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους και να αποκτήσουν δεξιότητες που θα χρειαστούν στα πρώτα βήματα, αλλά και αργότερα, στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι μαθητές αποκομίζουν την εμπειρία της επαφής με τον πραγματικό κόσμο, αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και είναι υπόλογοι στους μετόχους της επιχείρησης για τη διοίκησή της.  Στο τέλος του προγράμματος, συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και είναι έχουν τη δυνατότητα διεκδικήσουν το βραβείο για να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για την Εταιρεία της Χρονιάς.

Τα στοιχεία που έχουμε από τους νέους που έχουν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση» δείχνουν ότι οι ίδιοι έχουν παρακινηθεί περισσότερο προς τη μάθηση και έχουν καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο.  Επίσης βλέπουμε ότι η πιθανότητα να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση στο μέλλον είναι κατά 50% μεγαλύτερη από ότι θα ήταν αν δεν είχαν συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Επιπλέον, οι μελέτες δείχνουν πως οι μαθητές που έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, καλύτερη ικανότητα λήψης αποφάσεων και καλύτερη συνεργασία με τρίτους.