Τύποι έργων

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τους συνήθεις τύποι έργων, που απαιτούν μια συστηματική διαδικασία διαχείρισης.

Ειδικά τα έργα ΤΠΕ, τα οποία αποτελούν και το πεδίο ενδιαφέροντος του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, παρουσιάζουν σημαντική αβεβαιότητα και τεχνολογική πολυπλοκότητα λόγω των δυναμικών αλλαγών σε τεχνολογίες και υπολογιστικά συστήματα (π.χ. υλικό/hardware, λογισμικό), των εξειδικευμένων απαιτήσεων σε στελεχιακό δυναμικό και των δυσκολιών εκτίμησης των χρονικών διαρκειών των δραστηριοτήτων του έργου (π.χ. υλοποίηση υπολογιστικού κώδικα).