Υλικό για περαιτέρω μελέτη

Αναζητήστε διαδικτυακά υποδείγματα/παραδείγματα από χάρτες έργου με λέξεις κλειδιά όπως “project charter”, “project charter templates”, “project charter examples”.

Άλλοι χρήσιμοι σύνδεσμοι:

https://www.pmi.org/learning/library/charter-selling-project-7473

https://www.projectmanager.com/blog/project-charter

https://templatearchive.com/project-charter/