Υποβολή Επιχειρηματικής Ιδέας (Word)

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να ανεβάσετε την Επιχειρηματική σας ιδέα σε μορφή Word.