Υποβολή Επιχειρηματικού Πλάνου (Power Point)

Σε αυτό το σημειό μπορείτε να ανεβάσετε το Επιχειρηματικό σας πλάνο σε μορφή Power Point.