Υποστηρικτικό υλικό και δραστηριότητες

  • Συμπληρωματικά, μπορείτε να συμβουλευτείτε το 1ο αρχείο του Υποστηρικτικού Υλικού ‘’ Κατάσταση Προϋπολογισμού Κερδών και Ζημιών’’ και να κάνετε μία προσπάθεια να συμπληρώσετε ποια προβλέπετε ότι θα είναι τα έξοδα της επιχείρησής σας (εξοπλισμός, μισθοί κλπ.) και ποια τα έσοδα σε μία προσπάθεια να δημιουργήσετε τον προϋπολογισμό.
  • Προς την ίδια κατεύθυνση το 2ο αρχείο του Υποστηρικτικού Υλικού ‘’Πρόβλεψη Νεκρού Σημείου’’ θα σας βοηθήσει μέσα από τη δραστηριότητα να προβλέψετε το σημείο αυτό, στο οποίο τα έσοδα μιας επιχείρησης ισούνται με τα έξοδά της.

Πατήστε πάνω στον τίτλο του αρχείου για να ανοίξετε ή πατήστε ”λήψη” για να κατέβει στον υπολογιστή σας.