Υποστηρικτικό υλικό και δραστηριότητες

  • Πριν από τη συμπλήρωση του δικού σας πλάνου με βάση το πρότυπο παραδοτέο καλό θα ήταν να επεξεργαστείτε με την ομάδα το 1ο αρχείο του Υποστηρικτικού υλικού ‘’Υπόδειγμα Επιχειρηματικού Πλάνου’’ που θα σας βοηθήσει να συγκεντρώσετε επιγραμματικά όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται να συμπεριλάβετε στο δικό σας πλάνο.
  • Στη συνέχεια ήρθε η ώρα να δημιουργήσετε το δικό σας πλάνο με τη βοήθεια του 2ου αρχείου του Υποστηρικτικού Υλικού ‘’Πρότυπο Επιχειρηματικό Πλάνο Παραδοτέο 1’’. Μέσα σε αυτό το αρχείο θα βρείτε τους βασικούς άξονες που πρέπει να περιλαμβάνει το Επιχειρηματικό σας Πλάνο, καθώς και βοηθητικές ερωτήσεις για την ανάπτυξη κάθε άξονα. Μην ξεχάσετε να ενσωματώσετε στην παρουσίαση σας το υλικό που επεξεργαστήκατε κατά την υλοποίηση του προγράμματος (φύλλα εργασίας, κατασκευές, δραστηριότητες).
  • Στο 3ο αρχείο θα βρείτε το πρότυπο της επιχειρηματικής ιδέας που είναι ένα αρχείο word, το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσετε με βασικές πληροφορίες για την ομάδα και την ιδέα.

Πατήστε πάνω στον τίτλο του αρχείου για να ανοίξετε ή πατήστε ”λήψη” για να κατέβει στον υπολογιστή σας

Συγχαρητήρια, η Μαθητική Εικονική σας Επιχείρηση είναι έτοιμη!