Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εμπορικά σήματα