1. Σχετικά με το Πρόγραμμα του Junior Achievement (JA) «Μαθητική Εικονική Επιχείρηση»

Στα πλαίσια του προγράμματος οι μαθητές μαθαίνουν πώς μπορούν να κάνουν μια επιχειρηματική ιδέα πραγματικότητα. Δημιουργούν τη δική τους επιχείρηση και ανακαλύπτουν πως λειτουργεί στην πράξη. Εκλέγουν το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από συμμαθητές τους, συγκεντρώνουν μετοχικό κεφάλαιο, και διαθέτουν στην αγορά ένα προϊόν ή προσφέρουν μια υπηρεσία της επιλογής τους. Στο τέλος του προγράμματος παρουσιάζουν τον απολογισμό και τον ισολογισμό τέλους χρήσης στους μετόχους της εταιρείας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους 15 – 18 ετών και διεξάγεται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Το πρόγραμμα υποστηρίζουν – στις περισσότερες περιπτώσεις – σύμβουλοι – εθελοντές από τον κόσμο των επιχειρήσεων οι οποίοι διατίθενται να καθοδηγήσουν και να προσφέρουν τη βοήθειά τους στις εταιρείες των μαθητών. Το Πρόγραμμα «Μαθητική Εικονική Επιχείρηση» έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων ως «H Καλύτερη Πρακτική Εξάσκηση για την Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα». 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα παρακάτω!